Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Eiendomsskatt – produksjonslinjer

Etter en dom fra Høyesterett i 2015 er rettstilstanden for eiendomsskatten på kraftanlegg ikke i tråd med metoden for verdsettelsen. Regjeringen foreslår å endre reglene slik at produksjonslinjer anses som en del av kraftanlegget de betjener. Forslaget innebærer blant annet at linjene ikke kan eiendomsbeskattes separat.

Forslagene reduserer eiendomsskatten med anslagsvis 50 millioner kroner i 2019 for kommunene.

Det vises til omtale i Prop. 1 LS (2017–2018) punkt 7.2.