Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Eiendomsskatt på kraftanlegg

Regjeringen følger opp to anmodningsvedtak fra Stortinget om å vurdere kapitaliseringsrenten og antall år i beregningsgrunnlaget i eiendomsskatten på kraftanlegg.

Regjeringen foreslår ikke endringer i disse reglene.

Det vises til omtale i Prop. 1 LS (2017–2018) kapittel 34.

Se også Eiendomsskatt – produksjonslinjer