Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Eiendomsskatt på produksjonsutstyr og installasjoner

Regjeringen foreslår å fjerne eiendomsskatt på produksjonsutstyr og -installasjoner i verk og bruk. Vannkraft, vindkraft og anlegg som skattlegges under særskattereglene for petroleum omfattes ikke av forslagene.

Det vises til omtale i Prop. 1 LS (2017–2018) punkt 7.1.