Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Eiendomsskattesatser

Regjeringen foreslår å redusere satsen ved førstegangsutskriving av eiendomsskatt, samt maksimal årlig satsøkning, fra to til én promille fra 2019.

Det vises til omtale i Prop. 1 LS (2017–2018) punkt 7.3.