Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Eksportavgift for oppdrettsfisk

Regjeringen følger opp et anmodningsvedtak fra Stortinget om å utrede en avgift per kilo eksportert, ubearbeidet fisk.

En eksportavgift på ubearbeidet oppdrettsfisk innebærer en rekke prinsipielle, økonomiske, rettslige og administrative utfordringer.

Regjeringen vil ikke foreslå en særskilt eksportavgift for oppdrettsnæringen.

Det vises til omtale i Prop. 1 LS (2017-2018) kapittel 35.