Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Eksportstrategien

Eksportstrategien følges opp med forslag til følgende bevilgninger til Innovasjon Norge:

  • Ti millioner kroner til Globalt Vekstprogram
  • Ti millioner kroner til Invest in Norway
  • Ti millioner kroner til profilering av Norge som havnasjon
  • Ti millioner kroner til klyngeprogrammet
  • Ti millioner kroner til markedsføring for eksport av grønne løsninger under Klima- og miljødepartementets budsjett