Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Elavgift

Regjeringen foreslår å øke avgiften på elektrisk kraft med anslått prisvekst i 2018, til 16,58 øre per kWh. Redusert sats for industri mv. foreslås videreført med 0,48 øre per kWh.

Det vises til omtale i Prop. 1 LS (2017–2018) punkt 9.6.