Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Elbiler

Regjeringen foreslår å avvikle fritaket for engangsavgift for elbiler, men at elbiler gis vektfradrag på linje med ladbare hybridbiler. De fleste elbiler vil fremdeles ikke betale avgift. Bare tunge elbiler, med vekt over to tonn, vil få engangsavgift.

Regjeringen foreslår å innføre fritak for elbiler for trafikkforsikringsavgift og omregistreringsavgift.

Det vises til omtale i Prop. 1 LS (2017–2018) punktene 9.4.3, 9.4.4 og 9.4.6.

Se også Firmabil og Engangsavgift