Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Engangsavgift

Regjeringen foreslår å avvikle fritaket for engangsavgift for elbiler, men at elbiler gis vektfradrag på linje med ladbare hybridbiler. De fleste elbiler vil fremdeles ikke betale avgift. Bare tunge elbiler, med vekt over to tonn, vil få engangsavgift.

For ladbare hybridbiler foreslår regjeringen å differensiere avgiften etter elektrisk rekkevidde og senke satsen i vektfradraget fra 26 til 23 prosent. Differensieringen etter rekkevidde trer i kraft 1. juli 2018. For ikke-ladbare hybridbiler foreslår regjeringen å fjerne vektfradraget.

Det vises til omtale i Prop. 1 LS (2017–2018) punktene 9.4.3.