Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Enova

Regjeringen foreslår at det bevilges 2,7 milliarder kroner i overføring til Klima- og energi­fondet og Enovas arbeid.

Enova skal støtte prosjekter og teknologiutvikling som bidrar til reduserte klimagassutslipp på kort og lang sikt, blant annet i transportsektoren. Videre skal Enova bidra til bedre forsyningssikkerhet for energi.