Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

F-35 kampfly

I budsjettforslaget for 2018 foreslår regjeringen en samlet bevilgning til nye F-35 kampfly med baseløsning på om lag ni milliarder kroner. Hoveddelen av midlene vil gå til å dekke delbetalinger for fly som allerede er i produksjon. Utover dette vil de største utbetalingene gå til byggingen av et norsk-italiensk programmeringslaboratorium, anskaffelse av simulatorer til utdanningen av norske flygere, nasjonal våpenutvikling og baseutbyggingen på Ørland.

Stortinget vedtok våren 2012 at Forsvarets struktur skal inneholde inntil 52 kampfly av typen F-35 Lightning II. Anskaffelsen skal gjennomføres i perioden 2015 til 2024. Stortinget har så langt gitt fullmakt til å bestille 40 fly, inkludert fire fly til treningsformål som er stasjonert i USA.

I Stortingets behandling av 2017-budsjettet fikk regjeringen fullmakt til å bestille tolv fly for leveranse i 2021 og 2022. Dette innebærer at regjeringen i dette budsjettforslaget ikke ber om fullmakt til anskaffelse av fly.

Kombinasjonen av F-35 og Joint Strike Missile (JSM) vil utgjøre en betydelig styrking av Norges evne til å avskrekke en potensiell motstander fra maktbruk mot Norge. Stortinget vedtok våren 2014 at utviklingen av JSM-missilet skulle fullføres, og at missilet skal integreres på F-35. I 2018 er det satt av om lag 300 millioner kroner til formålet.