Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Fagforeningsfradraget

Regjeringen foreslår at fagforeningsfradraget holdes på samme beløp som året før (3 850 kroner).

Det vises til omtale i Prop. 1 LS (2017–2018) punkt 5.1.4.