Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Ferjer

Regjeringen foreslår å bevilge 1 234,8 millioner kroner til statlig kjøp av riksveiferjetjenester. Dette er en nominell økning på om lag 90 millioner kroner fra 2017. Økningen er blant annet knyttet til kompensasjon for bortfall av fritak for CO2-avgift i henhold til inngåtte avtaler om offentlig kjøp av persontransporttjenester. Takstene økes i gjennomsnitt med 2,4 prosent i 2018.

Ferjetilbudet videreføres fra 2017 til 2018.

De siste årene har det blitt stilt krav til lav- eller nullutslippsteknologi ved anbudsutlysning av riksveiferjesamband. Dette vil over tid kunne bidra til å redusere utslippene fra ferjesektoren betydelig, men tiltakene fører til økte kostnader. Statens vegvesen har etablert et utviklingsprosjekt for en hydrogenelektrisk ferje for å gjøre nullutslippsteknologi mulig for ferjestrekninger som ikke er egnet for elektrisk drift

Det planlegges innført betaling med AutoPASS-brikke i fire samband i riksveiferjedriften i 2018. Dette vil lette trafikkavviklingen og gjøre betalingen enklere.