Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Finansskatt

Regjeringen foreslår at skatt på lønn og overskudd i finansnæringen videreføres med henholdsvis fem prosent og 25 prosent i 2018.

Departementet arbeider med regelendringer som kan motvirke uheldige tilpasninger gjennom reglene om fellesregistrering, med sikte på å sende forslag på høring.

Det vises til omtale i Prop. 1 LS (2017–2018) punkt 3.1 og kapittel 28.