Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Firmabil

Regjeringen foreslår å avvikle den særskilte rabatten for elbiler i firmabilbeskatningen.

Det vises til omtale i Prop. 1 LS (2017–2018) punkt 5.3.