Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Flom- og skredforebygging

Regjeringen foreslår at det bevilges 237 millioner kroner til flom- og skredforebygging under Norges vassdrags- og energidirektorat. Midlene skal blant annet gå til sikrings- og miljøtiltak, kartlegging av nye flom- og skredutsatte områder, fjellskred­overvåking og varsling. I tillegg omfatter øvrige bevilgninger til NVE også midler til flom- og skredtiltak.