Revidert budsjett 2018 legges frem tirsdag 15. mai kl. 10:45

Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Flyktningtiltak

Visse typer oppholdsutgifter til asylsøkere og flyktninger i Norge klassifiseres som utviklingshjelp i tråd med OECDs regelverk og inngår i bistandsbudsjettet. I 2018 foreslår regjeringen å bevilge 1,4 milliarder til flyktningtiltak i Norge.