Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Flypassasjeravgiften

Regjeringen foreslår å prisjustere flypassasjeravgiften i 2018. Den nye avgiftssatsen vil være 83 kroner.

Det vises til omtale i Prop. 1 LS (2017–2018) punkt 9.18.