Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Fondskonto

Det foreslås endringer i skattereglene for fondskonto som får virkning fra og med inntektsåret 2019.

Det vises til omtale i Prop. 1 LS (2017-2018) punkt 5.7.