Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Foreldrefradraget

Regjeringen foreslår at foreldrefradraget holdes på samme beløp som året før, med 25 000 kroner i fradrag for ett barn og 15 000 kroner for hvert barn utover det første.

Det vises til omtale i Prop. 1 LS (2017–2018) punkt 5.1.4.