Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Formuesskatt

Regjeringen foreslår å øke verdsettelsesrabatten for aksjer og driftsmidler til 20 prosent i 2018. Bunnfradraget på 1,48 millioner kroner videreføres nominelt. Forslagene anslås samlet å redusere provenyet med om lag 765 millioner kroner påløpt og 610 millioner kroner bokført i 2018.

Regjeringen vil gå i dialog med ESA for å avklare om lettelser i formuesskatten på hoteller kan innføres i tråd med EØS-avtalen.

Det vises til omtale i Prop. 1 LS (2017-2018) kapittel 5.