Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Fornybar AS – nytt investeringsselskap

Regjeringen skal etablere et nytt investeringsselskap med formål om reduserte klimagassutslipp gjennom investeringer som direkte eller indirekte bidrar til dette. Investeringene skal i hovedsak rettes mot ny teknologi i overgangen fra teknologiutvikling til kommersialisering. Selskapet har arbeidsnavnet Fornybar AS.

Regjeringen foreslår at det bevilges 200 millioner kroner i kapital til selskapet. I tillegg foreslås det at selskapet gis en fullmakt til å forplikte investeringer innenfor en ramme på 200 millioner kroner som kommer til utbetaling i senere år. Dette gir en samlet ramme på 400 millioner kroner til investeringsaktivitet i 2018.