Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Forskning – Arbeids- og sosialdepartementet

Regjeringen foreslår å styrke Norges forskningsråd med ti millioner kroner til den delen av arbeids- og velferdsforskningen hvor man fortsatt har utfordringer og/eller mangelfull forskning. Forslaget er en oppfølging av Meld. St. 7 (2014-2015) Langtidsplan for forskning og høyere utdanning.

Utfordringer som globalisering, migrasjon, endringer i demografi og teknologi samt nødvendig omstilling i norsk økonomi vil påvirke sektoren og rammebetingelser for departementets ansvarsområder, politikk og tjenester. Det er behov for kunnskap utviklet over tid som kan gi forståelse og beskrivelse av hvordan slike utfordringer og trender påvirker arbeidsmarked, arbeidsliv og velferdsordninger.