Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Forskning – fremragende kvalitet

Regjeringen satser på høy kvalitet i forskningen. I 2018 foreslår regjeringen å bevilge 175 millioner kroner til å oppfylle opptrappingsplanene til forskningsinfrastruktur, og 79 millioner kroner til ordninger for god deltakelse i EUs forskningsprogram.

I tillegg foreslår regjeringen å bevilge 50 millioner kroner til Fri prosjektstøtte og 45 millioner kroner til Sentre for fremragende forskning.