Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Forskning – Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning

Regjeringen foreslår å følge opp Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning, blant annet ved å øke bevilgningene til forskningsinfrastruktur med 175 millioner kroner, muliggjørende teknologier med 75 millioner kroner, klimaforskning med 20 millioner kroner og forskning i nordområdene med 20 millioner kroner.

Med dette vil regjeringen ha økt bevilgningene til langtidsplanens opptrappinger og langsiktige prioriteringer med 600 millioner kroner i 2018 og totalt 2,9 milliarder kroner i perioden 2015 – 2018.