Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Forskning – Muliggjørende teknologier

Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til muliggjørende teknologier med totalt 75 millioner kroner over budsjettene til Kunnskapsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Landbruks- og matdepartementet.

Av disse skal ti millioner kroner gå over Landbruks- og matdepartementets budsjett. Satsingen skal bidra til økt verdiskaping i biobaserte næringer og reduserte klimagassutslipp.

30 millioner kroner skal gå over Nærings- og fiskeridepartementets budsjett. En satsing innenfor områder som IKT, nanoteknologi og bioteknologi vil kunne lette den omstillingen næringslivet nå står overfor.

Se også Forskning - Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning