Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Forskning – Nærings- og fiskeridepartementet

Regjeringen foreslår å videreføre satsingen på næringsrettet forskning gjennom tilskudd til Norges Forskningsråd på i overkant av to milliarder kroner. Dette innebærer en mindre reduksjon sammenlignet med 2017 som følge av at den særskilte tiltakspakken for økt sysselsetting i 2017 ikke videreføres. I tillegg er noen av midlene flyttet til andre poster.

Regjeringen foreslår å bevilge 570 millioner kroner til Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA) i 2018. BIA er Forskningsrådets største program for støtte til forskning i bedrifter. Samlet sett har bevilgningene til BIA økt med over 200 millioner kroner de siste fire årene.

Regjeringen foreslår å bevilge 166 millioner kroner til FORNY2020 i Norges forskningsråd i 2018. Samlet sett har bevilgningene til FORNY2020 økt med i overkant av 60 millioner kroner de siste fire årene.