Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Forskning – petroleum og energi

Regjeringen foreslår at det samlet bevilges 762 millioner kroner til forskning gjennom Norges forskningsråd over Olje- og energi­departementets budsjett.

Av dette skal 312 millioner kroner gå til petroleumsforskning, hvorav hoveddelen går til programmene PETROMAKS 2 og DEMO 2000.

Videre skal 450 millioner kroner gå til energiforskning, hvorav hoveddelen går til programmet ENERGIX og Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME).

I tillegg foreslår Regjeringen at det bevilges 183 millioner kroner til forskning, utvikling og demonstrasjon av CO2-håndterings­teknologi gjennom CLIMIT-programmet. Programmet er et samarbeid mellom Gassnova SF og Norges forskningsråd.