Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Forskningstokt – krill

Regjeringen foreslår at det gjennomføres et forskningstokt til Antarktis vinteren 2018–2019 og at det bevilges elleve millioner kroner i 2018 til dette formålet. Havforskningsinstituttet vil være ansvarlig for planlegging og gjennomføring av toktet i samarbeid med Norsk Polar­institutt. Hovedformålet med toktet vil være å bedre kunnskapsgrunnlaget for forvaltningen av krill i Antarktis gjennom kunnskapsinnhenting om krill og økosystemet den lever i.