Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Forsvaret – langtidsplanen

Langtidsplan for 2017–2020 innebærer en målbevisst prioritering av forsvar og sikkerhet gjennom fireårsperioden 2017–2020, og også videre i et 20-årsperspektiv.

Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til formål i langtidsplanen med 2,5 milliarder kroner i 2018.

I videreutviklingen av Forsvarets samlede kapasiteter har regjeringen prioritert økt tilgjengelighet og utholdenhet fra 2017 med økte bevilgninger til vedlikehold, anskaffelse av reservedeler og gjenoppbygging av beredskapsbeholdninger

I 2018 fortsetter denne satsingen. Regjeringen foreslår i tillegg å øke innsatsen gjennom reduserte klartider, økt bemanning ved operative avdelinger og styrket aktivitetsnivå.