Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Forsvaret – miljøtiltak

Regjeringen planlegger å bruke om lag 280 millioner kroner til finansiering av miljøtiltak i 2018, herunder om lag 200 millioner kroner på utfasing av fossil fyringsolje og energieffektiviseringstiltak.

Miljøsanering og eksplosivrydding på Hjerkinn skytefelt fase 2 (2013–2020) videreføres. Forberedende undersøkelser og planlegging for miljøsanering av forurenset sjøbunn i Horten indre havn videreføres.