Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Forsvarets materiellinvesteringer

Regjeringen foreslår et materiellinvesteringsbudsjett for 2018 på om lag 13,7 milliarder kroner. Hoveddelen av materiellinvesteringsmidlene vil i 2018 gå til å videreføre prosjekter der leveransene allerede er påbegynt, og omfatter blant annet:

  • Nye F-35 kampfly med nødvendig tilleggsutstyr og tjenester.
  • Oppgradering av Hærens CV-90 stormpanservogner.
  • Oppgradering og oppdatering av fregattene og ubåtene.
  • Nytt logistikk- og støttefartøy.
  • Innfasing av NH90-helikoptrene.
  • Nye maritime patruljefly av typen P-8A Poseidon.
  • Anskaffelse av kampluftvern til Hæren.

I tillegg fremmes et nytt prosjekt for elektronisk krigføring (Elektroniske mottiltak) til Hæren for godkjenning.