Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Forsvarsbudsjettet 2018

Regjeringens forslag til budsjett for 2018 er en klar og tydelig oppfølging av langtidsplanen.

Regjeringen viderefører den store satsingen fra 2017-budsjettet med tiltak som øker Forsvarets tilgjengelighet og utholdenhet.

Økningen i forsvarsbudsjettet er blant annet relatert til:

  • En markant bevilgningsøkning til reduserte klartider, økt bemanning av operative kapasiteter og et høyere aktivitetsnivå i operative avdelinger.
  • En videreføring av arbeidet med å bygge «grunnmuren» i Forsvaret, med vekt på vedlikehold, reservedeler og beredskapsbeholdninger.
  • Anskaffelse av tre havgående kystvaktfartøyer, nye maritime patruljefly og kampluftvern til Hæren.
  • Norsk deltakelse i internasjonale militære operasjoner.
  • Anskaffelse av nye kampfly med baseløsning.
  • NATO-øvelsen Trident Jucture 2018.