Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Fradrag for pendlere

Regjeringen foreslår å oppheve fradragsretten merutgifter til kost for skattytere som har mulighet til å tilberede mat i pendlerboligen. Med kokemuligheter i pendlerboligen vil merutgiftene til kost være begrenset, og regjeringen ønsker at fradraget skal målrettes skattytere som i større grad har reelle merutgifter til kost. I tillegg reduseres de øvrige fradragssatsene for kost med 100 kroner.

Regjeringen foreslår også at fradraget for merutgifter til kost og losji i utgangspunktet tidsbegrenses til 24 måneder. Regjeringen mener at to år bør være tilstrekkelig tid til å tilpasse seg.

Det vises til omtale i Prop. 1 LS (2017-2018) punkt 5.2.