Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Friluftsliv

Bevilgningene til friluftsliv ble økt vesentlig i 2017, og regjeringen vil videreføre bevilgningene i 2018. Dette omfatter blant annet tilskudd til friluftslivsaktivitet, sikring og tilrettelegging av friluftslivsområder, driftsstøtte til friluftslivsorganisasjonene, støtte til Skjærgårdstjenesten, kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder med mer. Støtten til friluftsliv vil i 2018 være på om lag 235 millioner kroner.