Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Fritidsbåter

Regjeringen foreslår å opprette en tilskuddsordning for behandling av kasserte fritidsbåter. Målet med ordningen er å stimulere båteiere til å levere kasserte båter til godkjent avfallsmottak slik at fritidsbåten kan bli tatt hånd om på en forsvarlig måte. Behandlingsanleggene får dekket hele eller deler av kostnadene ved å behandle de kasserte fritidsbåtene. Båteier får en utbetaling på 1 000 kroner for å levere fritidsbåten sin til avfallsbehandling. Miljødirektoratet forvalter ordningen.

Les mer på Miljødirektoratets nettsider.