Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Frivillige og ideelle organisasjoner

Regjeringen varsler at den vil se nærmere på reglene om beløpsgrenser for skatte- og arbeidsgiveravgiftsfritak for frivillige og ideelle organisasjoner, med henblikk på å sikre bedre samsvar mellom regelverket og gjeldende praksis.

Det vises til omtale i Prop. 1 LS (2017-2018) kapittel 24.