Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Frivillige organisasjoner på det landbruks- og matpolitiske området

Regjeringen foreslår å fjerne faste tilskudd til frivillige organisasjoner på det landbruks- og matpolitiske området. Drift av frivillige organisasjoner bør ikke være avhengig av årlige overføringer fra staten.