Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Fullmaktsgrense

Stortinget sluttet seg til forslaget i meldingen Verdier i pasientens helsetjeneste — Melding om prioritering om å endre navnet fra bagatellgrense til fullmaktsgrense. Grensen heves fra 25 millioner til 100 millioner kroner. Samtidig innføres det en ordning med krav til metodevurdering for alle nye legemidler innenfor blåreseptordningen. Det vil si at det ikke kan ytes individuell stønad til nye legemidler som ikke er metodevurdert.

Se også Metodevurdering av legemidler