Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Jernbane

Regjeringen foreslår å bevilge om lag 23,1 milliarder kroner til jernbaneformål. Dette er økning på nær seks prosent sammenliknet med Saldert budsjett for 2017, utenom merverdiavgift på kjøp av tjenester fra Bane NOR og engangsutgifter til jernbanereformen i 2017.

Innenfor bevilgningen til drift og vedlikehold legges det opp til rasjonell videreføring av ERTMS-prosjektet (European Rail Traffic Management System). Dette er et av Norges største IKT-prosjekter og innebærer at dagens signal- og sikringssystemer på jernbanen skal skiftes.

Regjeringen legger opp til et høyt aktivitetsnivå innenfor planlegging av ny jernbaneinfrastruktur. Storparten av midlene skal brukes til videre planlegging av InterCity-prosjekter på Østlandet, inkludert Ringeriksbanen.

Regjeringen prioriterer rasjonell gjennomføring av alle pågående investeringsprosjekter og mulig anleggsstart for to nye:

  • Venjar-Eidsvoll-Langset på Gardermobanen og Dovrebanen
  • Sandbukta-Moss-Såstad på Østfoldbanen

Regjeringen foreslår en bevilgning som dekker innfasing av 14 nye Flirt-tog i 2018 som skal erstatte gammelt materiell som i dag er i drift på Gjøvikbanen og i lokaltrafikken på Vossebanen.

I 2018 er det planlagt åpning av det nye dobbeltsporet mellom Farriseidet og Porsgrunn på Vestfoldbanen.