Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Klima- og skoginitiativet

Regjeringen foreslår å styrke klima- og skoginitiativet med 118,2 millioner kroner, opp til et nivå på tre milliarder kroner i 2018. Dette vil være et solid bidrag til det internasjonale klimaarbeidet. I tråd med føringene for klima- og skoginitiativet er det inngått avtaler som helt eller delvis omfatter betaling for verifiserte utslippsreduksjoner. I 2018 legger regjeringen opp til at Norge betaler for om lag 30 millioner tonn CO2 i utslippsreduksjoner i Brasil, Colombia, Guyana og Indonesia. I 2018 vil klima- og skoginitiativet fortsette arbeidet med å satse på bærekraftig utvikling i partnerlandene, og å øke privat næringsliv sin innsats for redusert avskoging.