Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Klimakvoter

Regjeringen foreslår å bevilge 180 millioner kroner til kjøp av klimakvoter i 2018. Forslaget er basert på behov for å kjøpe inntil 60 millioner kvoter samlet i perioden 2013–2020 for å oppfylle de norske forpliktelsene under Kyotoprotokollen.