Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Kommunale skattører

De kommunale og fylkeskommunale skattørene for personlig skattytere foreslås holdt uendret fra 2017 til 2018. Skattesatsen på fellesskatt for personlig skattytere reduseres med én prosentenhet, fra 9,55 prosent i 2017 til 8,55 prosent i 2018.

Det vises til omtale i Prop. 1 LS (2017–2018) punkt 5.9.