Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Kompetanseløft 2020

Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til grunn-, videre- og etterutdanning med 25 millioner kroner til totalt om lag 350 millioner kroner. Samlet foreslås det 1,5 milliarder kroner til oppfølging av Kompetanseløft 2020 i 2018.