Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Kompetansepolitikk

Regjeringen foreslår en bevilgning på 25 millioner kroner til karriereveiledning i 2018. Det skal bidra til at unge gjør valg som er riktige for dem, og voksne klarer å omstille seg når arbeidsmarkedet endrer seg.

Regjeringen vil i første omgang utvikle et helhetlig karriere­veiledningstilbud på nett med e-veiledning, som bygges ut rundt nettjenesten utdanning.no.