Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Konsernbidrag

Regjeringen foreslår en mindre endring i konsernbidragsreglene som innbærer at et selskap kan få fradrag for konsernbidrag når et mottakerselskap i EØS har udekket underskudd fra tidligere virksomhet i Norge.

Det vises til omtale i Prop. 1 LS (2017-2018) kapittel 14.