Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Konsumprisindeksen

Konsumprisindeksen (KPI) viser den gjennomsnittlige prisutviklingen for et bredt utvalg varer og tjenester som private husholdninger konsumerer. Konsumprisindeksen justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) brukes ofte som et mål på den underliggende inflasjonen.

Den samlede veksten i KPI er anslått å gå ned fra 3,6 prosent i 2016 til 1,9 prosent i 2017 og 1,6 prosent i 2018. Veksten i KPI-JAE anslås til 1,6 prosent i år og 1,8 prosent neste år.