Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Kreativt Norge

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Kreativt Norge med 12 millioner kroner.

Kreativt Norge åpnet i Trondheim høsten 2017 som en del av regjeringens satsing på kulturell og kreativ næring. Målet er å bidra til økte inntekter fra kunstnerisk virksomhet og styrke støtteapparatet rundt kunstnerne i hele landet. For å sikre en helhetlig og målrettet kunstnerpolitikk skal Kreativt Norge også fungere som sekretariat for Statens kunstnerstipend og Fond for lyd og bilde. Økningen skal benyttes til ulike kompetanseprogram og tiltak rettet mot både mindre kulturbedrifter og etablerte kulturinstitusjoner.