Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Kriminalomsorgen – fengselsplasser

Regjeringen foreslår 732 millioner kroner i 2018 til byggeprosjektet om nytt fengsel i Agder. Det skal etableres to avdelinger med 200 plasser i Froland og 100 plasser i Mandal. Administrasjon av fengselet legges til avdelingen i Mandal. Forventet ferdigstillelse er medio 2020.

Regjeringen foreslår fem millioner kroner til planlagt utvidelse av Arendal fengsel, avdeling Evje.

Gjeldende avtale med Nederland om leie av 242 fengselsplasser med høyt sikkerhetsnivå utløper 31. august 2018. Regjeringen foreslår 89,2 millioner kroner i 2018 til å forlenge avtalen til 1. september 2019. Samlet bevilgning til avtalen i 2018 utgjør 302 millioner kroner.