Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Kriminalomsorgen – fotlenke

Regjeringen foreslår 40 millioner kroner i 2018 til soning med fotlenke. Bevilgningen vil dekke en utvidelse av ordningen tilsvarende om lag 150 plasser. Samlet kapasitet vil da utgjøre om lag 500 plasser.